SNS_logo

Đọc sách của Watchman Nee và Witness Lee trực tuyến

Suối Nước Sống hân hạnh cung cấp văn bản đầy đủ của nhiều ấn phẩm từ lời chức vụ. Qua ống dẫn này, chúng tôi thật sự hy vọng rằng sự phong phú của Đấng Christ sẽ được gieo ra khắp đất vì ích lợi cho tất cả con cái Chúa.

Chúng tôi đính kèm danh sách các ấn phẩm mới được phát hành gần đây. Xin vào thăm trang web thường xuyên để nắm bắt những thông tin mới và vui lòng chia sẻ với anh chị em, bạn bè và gia đình về những sự giàu có của lời chức vụ.

SNS_book
Mới

Nghiên cứu sự sống 48 Sách Ga-la-ti - Quyển 2 - Bài 25-46

07/07/2023

Witness Lee

SNS_book
Mới

Nghiên cứu sự sống 48 Sách Ga-la-ti - Quyển 1 - Bài 1-24

07/07/2023

Witness Lee

SNS_book
Mới

Nghiên cứu sự sống 04 Dân số Kí - Quyển 2 - Bài 29-53

01/07/2023

Witness Lee

SNS_book
Mới

Nghiên cứu sự sống 04 Dân số Kí - Quyển 1 - Bài 1-28

01/07/2023

Witness Lee

SNS_book
Mới

Chức vụ cầu nguyện của Hội thánh

09/05/2023

Watchman Nee

SNS_book
Mới

Kinh Nghiệm Sự Sống

09/05/2023

Witness Lee

Đọc nhiều nhất

SNS_book
1

Nghiên cứu sự sống 01 Sáng Thế Kí - Quyển 1 - Bài 1-17

Tác giả:

Witness Lee

Xuất bản:

02/05/2023

SNS_book
2

Các bài học sự sống - Tập 1 (1-12)

Tác giả:

Witness Lee

Xuất bản:

03/03/2023

SNS_book
3

Nghiên cứu sự sống 40 Ma-thi-ơ - Quyển 1 - Bài 1-12

Tác giả:

Witness Lee

Xuất bản:

08/02/2023

SNS_book
4

Kinh Nghiệm Sự Sống

Tác giả:

Witness Lee

Xuất bản:

09/05/2023

SNS_book
5

Bài học gây dựng tín đồ mới - Tập 1

Tác giả:

Watchman Nee

Xuất bản:

19/03/2023

Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ được hưởng lợi ích từ những sự phong phú thuộc linh này. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn, chúng tôi yêu cầu rằng không có tài liệu nào ở đây được tải về hoặc sao chép và tái bản ở nơi khác bằng điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà không có sự cấp phép của chúng tôi. Suối Nước Sống giữ bản quyền đầy đủ về tất cả các tài liệu ở đây và hy vọng khách truy cập sẽ tôn trọng điều này.

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi thư điện tử về: suoinuocsong.info@gmail.com